Dessal » Specials » Uitkering buitenland

Uitkering en wonen in het buitenland

Uitkering en wonen in het buitenland Wie een uitkering ontvangt zoals WAO, WW, Anw of bijvoorbeeld kinderbijslag, kan te maken krijgen met het korten of het stopzetten van deze uitkering wanneer men in een land buiten de Europese Unie gaat wonen. Dit is een gevolg van de Wet Woonlandbeginsel. Doordat er diverse procedures lopen waarin wordt geprobeerd te bewijzen dat dit in strijd is met verschillende internationale verdragen kan het wel zo zijn dat hier in de toekomst nog wijzigen in optreden.

Uitkeringen en kinderbijslag

Nederland kent talloze uitkeringen. Zo kennen we de werkloosheidsuitkering (WW), de bijstandsuitkering (WWB, BBZ), de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, Wajong, WIA) en een uitkering voor nabestaanden (Anw). Daarnaast zijn er nog een aantal toeslagen waar je als Nederlander aanspraak op kunt maken zoals de Zorgtoeslag en de Kinderbijslag.

Ontvangen van een uitkering in het buitenland

Om een uitkering te kunnen ontvangen moet je aan diverse eisen voldoen. Woon je in het buitenland of ga je binnenkort emigreren dan krijg je wellicht te maken met zaken waar je je eerder geen zorgen over hoefde te maken. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je uitkering wordt gekort of wordt stopgezet wanneer je gaat wonen in een land buiten de EU/EEA dat geen speciaal verdrag heeft met Nederland voor wat betreft de uitkering of toeslag die je ontvangt. Lees meer over.

Een groot deel van de mensen die te maken krijgt met het verlagen of stopzetten van uitkeringen in verband met een emigratie verhuist naar het land van herkomst zijn Turkije of Marokko. Ook hierover is meer te lezen in de onderstaande artikelen.

In de toekomst zal deze pagina aangevuld worden met meer informatie op het gebied van uitkeringen en wonen in het buitenland.
Wonen in het buitenland en uitkering in 2020: AOW, WW, etc

Wonen in het buitenland en uitkering in 2020: AOW, WW, etc

Wanneer je in 2020 gaat emigreren of reeds in het buitenland woonachtig bent terwijl je ook een uitkering ontvangt zoals AOW, WAO, Anw of Kinderbijslag, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening m…
Uitkering na overlijden partner: nabestaandenpensioen

Uitkering na overlijden partner: nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een uitkering die je krijgt na het overlijden van je echtgenoot. Wanneer je door het overlijden van je partner weduwe of weduwnaar wordt dan komt er veel op je af. Op de la…
Uitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of Turkije nieuws uitgelicht

Uitkeringen en kinderbijslag en wonen in Marokko of Turkije

Wie in Turkije of Marokko gaat wonen en op dit moment in Nederland een AOW, WW of Anw uitkering of kinderbijslag ontvangt moet er sinds 2014 rekening mee houden dat deze wordt stopgezet of verlaagd. D…
Stopzetten kinderbijslag en verlagen uitkeringen Marokko

Stopzetten kinderbijslag en verlagen uitkeringen Marokko

Nederland past op diverse uitkeringen die worden verstrekt aan mensen die buiten Europa wonen het woonlandbeginsel toe. Dit betekent dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast aan het prijspeil in…
Gepubliceerd door Dessal op 03-09-2013, laatst gewijzigd op 30-09-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.