Dessal » Specials » Studie

Alles over studeren

Alles over studeren In deze special zul je verschillende artikelen terugvinden die te maken hebben met studeren en/of het studentenleven in de breedste zin van het woord. Onderaan tref je een lijst van behandelde onderwerpen in deze reeks.

Alles over studie

Je studententijd is toch waarschijnlijk wel zo'n beetje de mooiste tijd van je leven. Daarom moet je er ook alles uit halen wat er in zit. In dat geval ben je op de juiste pagina aangekomen. Hier onder zie je een lijstje met artikelen waar je uit kunt kiezen.

Kosten

In het onderwijs is het kostenaspect jaarlijks weer een hot item in de politiek. Zo is er al jaren gesteggel over het instellingscollegegeld voor tweede studies, het al dan niet afschaffen van de basisbeurs en de mate waarop geïnvesteerd moet worden in excellentie in het onderwijs. Daar zit je als student of aankomende student natuurlijk helemaal niet op te wachten, maar een beleidswijziging hier of daar kan je wel flink in de portemonnee treffen. Daarom kun je maar beter goed op de hoogte zijn van wat er speelt.

Leenstelsel

Naar alle waarschijnlijkheid krijgen nieuwe studenten vanaf september 2015 te maken met het studievoorschot of leenstelsel. De prestatiebeurs komt dan te vervallen en wie zijn studie niet zelfstandig kan bekostigen moet het hele bedrag gaan lenen. Wel blijft de OV-jaarkaart bestaan. Helaas zitten er ook haken en ogen aan dit systeem voor mensen die al studeren en helemaal niet meer kunnen lenen. Zij krijgen bijvoorbeeld te maken met het verdwijnen van de fiscale aftrekbaarheid van studiekosten.

MOOC

Wil je aan je competenties werken of je kennis op een bepaald gebied uitbreiden maar voel je er niets voor weer plaats te nemen on de collegebanken of een hoog collegegeld te betalen? Misschien is een MOOC (Massive Open Online Course) iets voor jou!
Afgestudeerd en werkloos: uitkering aanvragen?

Afgestudeerd en werkloos: uitkering aanvragen?

Je bent net afgestudeerd aan de universiteit, het hbo of een mbo en bent werkloos, het is voor veel jongeren de harde realiteit anno 2020. Maar je hebt wel geld nodig om in je levensonderhoud te kunne…
Het Grade Point Average (GPA)

Het Grade Point Average (GPA)

Vanaf september 2007 is het Grade Point Average (GPA) een begrip in Nederland en geleidelijk aan ingevoerd op de meeste Nederlandse universiteiten. Iets dat bij universiteiten in de hele wereld het ge…
Gevolgen niet op tijd betalen collegegeld

Gevolgen niet op tijd betalen collegegeld

Studenten kunnen hun collegegeld in één keer of in termijnen betalen. Wordt het collegegeld niet op tijd betaald, bijvoorbeeld omdat je niet genoeg saldo op je rekening hebt, dan kan dit ernstige gevo…
Eisen civiel effect

Eisen civiel effect

Als je rechten studeert en de mogelijkheid open wilt houden om later advocaat of notaris te worden of toe te treden tot de rechterlijke macht (de zogeheten togaberoepen), dan moet je bij het bepalen v…
Leenstelsel: profiteer van kwijtschelding door veel te lenen

Leenstelsel: profiteer van kwijtschelding door veel te lenen

Het leenstelsel is alleen ongunstig voor mensen die nu al studeren. Huidige studenten die werken naast hun studie gaan er op achteruit doordat zij hun studiekosten niet meer kunnen aftrekken bij hun b…
Gratis MOOC volgen aan Harvard, MIT of Stanford University

Gratis MOOC volgen aan Harvard, MIT of Stanford University

MOOC staat voor Massive Open Online Course, oftewel een online cursus waaraan vele duizenden geïnteresseerden meedoen. Zonder dat je ervoor hoeft te betalen kun je op die manier een cursus volgen bij…
De studie Taal- en Cultuurstudies (Universiteit Utrecht)

De studie Taal- en Cultuurstudies (Universiteit Utrecht)

De bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies wordt alleen aangeboden aan de Universiteit Utrecht en is de opvolger van de studie Algemene Letteren. De opleiding wordt aangeboden door de faculteit Gees…
Negatief bindend studieadvies, en nu?

Negatief bindend studieadvies, en nu?

De meeste Nederlandse universiteiten werken met een bindend studieadvies (BSA). Dit houdt in dat je als student in je eerste jaar een minimum aantal studiepunten of ECTS moet behalen om de opleiding t…
Studiekosten aftrekken van de belasting en het leenstelsel

Studiekosten aftrekken van de belasting en het leenstelsel

Je kunt veel van je studiekosten aftrekken van de belasting, oftewel studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat wanneer je studiegerelateerde kosten hebt zoals collegegeld en kosten voor s…
Alles over matching bij de Universiteit Utrecht

Alles over matching bij de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht (UU) is de eerste universiteit in Nederland die matching verplicht heeft gesteld voor alle bachelors. Anno 2020 gebeurt het aan elke Nederlandse universiteit Matching is een tr…
Overzicht scriptieprijzen

Overzicht scriptieprijzen

Heb je dit of vorig jaar een excellente scriptie geschreven en is deze met een bijbehorend cijfer beoordeeld? Wellicht kun je er dan meer uit halen dan alleen dit uitmuntende cijfer. Er zijn tal van o…
Instellingscollegegeld voor tweede studies ook afgeschaft? mijn kijk op

Instellingscollegegeld voor tweede studies ook afgeschaft?

Ambitieuze studenten werden de afgelopen jaren opgeschrikt door een reeks aan maatregelen die hun mogelijkheden tot ontwikkeling ernstig beperkten. De vlaggenschepen van het Ministerie van Onderwijs w…
Startsalaris per opleiding en sector

Startsalaris per opleiding en sector

De website van Studiekeuze123 wil studenten nog een extra overweging meegeven voordat ze gaan studeren: een indicatie van het startsalaris per opleiding op HBO en WO niveau in 2012. Gaat de onderstaan…
Stage voor internationale betrekkingen

Stage voor internationale betrekkingen

Als je internationale betrekkingen, politieke geschiedenis of politicologie studeert dan loont het vaak om al tijdens je studie een stage te doen. Je bent echter een van de duizenden die jaarlijks bin…
Loten voor een opleiding aan de universiteit

Loten voor een opleiding aan de universiteit

Een paar univerisitaire opleidingen hebben een numerus fixus. Dit betekent dat je mee moet doen aan een loting om te worden toegelaten. Dit is voor sommigen bijna net zo spannend als de uitslag van hu…
Herexamen, leer van je fouten

Herexamen, leer van je fouten

Heb je na je examens van de middelbare school te horen gekregen dat je niet in één keer geslaagd bent maar een herexamen moet doen? Dit is niet het einde van de wereld. Je hebt nog steeds kans om dit…
Toelating tot de universiteit met een buitenlands diploma

Toelating tot de universiteit met een buitenlands diploma

Het is mogelijk om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding op basis van een buitenlands middelbare school diploma. Het aanmeldproces en de route naar toelating voor de opleiding van keuze…
Gepubliceerd door Dessal op 03-04-2009, laatst gewijzigd op 15-02-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.