Dessal » Specials » Zorgkosten 2015
Belasting, verzekering, hypotheek, erfenis, gezondheid, reis

Stijging zorgkosten 2015

Stijging zorgkosten 2015 In de tweede helft van het jaar worden steeds meer details bekend over de stijging of daling van zorgkosten in het volgende kalenderjaar. Over de zorgkosten in 2015 zijn reeds een aantal belangrijke beslissingen genomen en prognoses bekend gemaakt. Zo wordt verwacht dat de zorgpremies zullen stijgen. De regering zal bezuinigen op de zorgtoeslag waardoor het voor de lagere inkomensgroepen lastiger gaat worden om hun zorg te financieren.

Zorgpremie omhoog

Waar de zorgpremie door een aantal meevallers in 2014 nog kon dalen, zal dit in 2015 zeker niet het geval zijn. FNV, CNV en werkgeversorganisaties voorspelden bijvoorbeeld al dat het zou kunnen gaan om een stijging van wel 17 euro per maand. Vooral de decentralisatie van de langdurige zorg (AWBZ) te decentraliseren en overdragen van taken aan gemeenten en zorgverzekeraars zal een hoge kostenpost worden. Deze wordt uiteraard doorberekend aan de consument. Pogingen om kosten omlaag te brengen door bijvoorbeeld zorgnota's transparanter te maken lijkt nog niet echt zijn vruchten af te werpen.

Eigen risico omhoog

Voor iedere Nederland geldt een verplicht eigen risico. Deze was in 2014 minimaal 360 euro. Wie een lagere maandelijkse premie wil betalen kan dit eigen risico opschroeven. De verwachting is dat het eigen risico in 2015 zal stijgen. Vakbonden en werkgeversorganisaties spraken eerder de verwachting uit dat het kan gaan om een stijging van circa 40 euro.

Zorgtoeslag omlaag

Normaliter is de hoogte van de zorgtoeslag gekoppeld aan de hoogte van de zorgpremie. Toen de premiekosten in 2014 daalden was er voor het eerste in jaren ook geen stijging van de toeslag voor de lagere inkomens. In 2015 zal dit anders zijn. In augustus 2014 kondigde de regering aan dat het mes zal gaan in de toeslag.

Belasting

Voor mensen met veel zorgkosten was de zogeheten 'aftrek specifieke zorgkosten' altijd een manier om veel geld terug te krijgen via de belasting. Met ingang van 2014 is deze mogelijkheid echter geschrapt en deze zal ook in 2015 niet benut kunnen worden. Wel blijven diverse andere zorggerelateerde kosten fiscaal aftrekbaar zoals de aanschaf van medische hulpmiddelen en reiskosten voor ziekenbezoek.
Zorgtoeslag stopgezet? Zo krijg je het terug

Zorgtoeslag stopgezet? Zo krijg je het terug

Is je zorgtoeslag stopgezet? Sinds een aantal jaar controleert de Belastingdienst nauwkeuriger of de zorgtoeslag wel terecht is toegekend en het recht op deze toeslag nog steeds actueel is. Dit geldt…
Declaratiecodes huisarts (zorgverzekering): een overzicht

Declaratiecodes huisarts (zorgverzekering): een overzicht

Op het declaratieoverzicht dat je van je zorgverzekeraar ontvangt wordt aan alle verrichtingen en gebruikte materialen een declaratiecode verbonden. Een uitleg van om wat voor soort verrichting het ga…
Reiskosten voor ziekenbezoek aftrekken van de belasting

Reiskosten voor ziekenbezoek aftrekken van de belasting

Reiskosten die gemaakt worden ten behoeve van ziekenbezoek kunnen worden afgetrokken van de belasting, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. En dat is goed om te weten want het zou zonde zijn…
Zorgtoeslag in 2015 weer omlaag, hoeveel en hoe werkt het?

Zorgtoeslag in 2015 weer omlaag, hoeveel en hoe werkt het?

Zorgtoeslag in 2015, hoeveel is het, wanneer heeft u er recht op en wat is er in 2015 anders ten opzichte van het jaar 2014. Hoe vraag je zorgtoeslag aan, wat is het maximum inkomen en hoeveel bedraag…
Medische hulpmiddelen die aftrekbaar zijn van de belasting

Medische hulpmiddelen die aftrekbaar zijn van de belasting

Maak je gebruik van een of meerdere medische hulpmiddelen dan zijn deze mogelijk aftrekbaar van de belasting. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken moet je echter wel zelf op de hoogte zijn van…
Zorgpremie in 2015 weer omhoog

Zorgpremie in 2015 weer omhoog

Nadat de zorgpremie voor 2014 is gedaald, gaat deze in 2015 weer omhoog aldus de schatting van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Waar de eerder daling een gevolg was van…
Prognose premie ziektekosten, eigen risico, zorgtoeslag 2015

Prognose premie ziektekosten, eigen risico, zorgtoeslag 2015

De premie voor de ziektekostenverzekering zal in 2015 aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2014. Dat is de prognose van vakbonden en werkgeversorganisaties. De premie daalde in 2014 bij alle verzekeri…
Koopkracht en belasting 2015: overzicht kabinetsplannen

Koopkracht en belasting 2015: overzicht kabinetsplannen

Op Prinsjesdag worden de kabinetsplannen met betrekking tot het volgende jaar bekend gemaakt. Hoe gaat het met de koopkracht? Wie worden het hardst getroffen door bezuinigen en worden de minima ontzie…
Gepubliceerd door Dessal op 24-08-2014, laatst gewijzigd op 20-11-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Telegraaf - http://www.telegraaf.nl/overgeld/gezin-zorg/21996385/__Zorgpremie_in_2015_met_50_euro_omhoog__.html
  • Elsevier - http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/10/Minister-Schippers-zorgpremies-stijgen-in-2015-met-50-euro-1395390W/
  • Kamerbrief over het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten - http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/09/28/kamerbrief-over-het-extramuraliseren-van-lichte-zorgzwaartepakketten.html
  • Home Finance - http://www.homefinance.nl/zorgverzekering/informatie/eigen-risico-basisverzekering.asp
  • Belastingdienst
Schrijf mee!