Dessal » Specials » Belasting 2015
Belasting, verzekering, hypotheek, erfenis, gezondheid, reis

Belasting 2015: overzicht wijzigingen

Belasting 2015: overzicht wijzigingen In 2015 gaan er op het gebied van belastingen weer verschillende zaken veranderen ten opzichte van het voorgaande jaar. Hier tref je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Het is altijd verstandig je van te voren goed op de hoogte te stellen van alle wijzigingen. Zo kan het bijvoorbeeld veel geld schelen wanneer je in december nog gebruik maakt van een regeling die in het nieuwe jaar komt te vervallen, versoberd wordt of anderszins op voor jou ongunstige wijze wordt bijgesteld.

Wat verandert er in 2015 ten opzichte van 2014?

Op welke veranderingen kun je rekenen in 2015 met betrekking tot belastingen en fiscale regelingen? Een aantal van de aandachtspunten zijn de volgenden:
 • Belastingaangifte doen moet voor het eerst tussen 1 maart en 1 mei 2015
 • Het tarief van de eerste belastingschijf gaat omlaag
 • Wie een belastingaanslag krijgt heeft automatisch vier maanden uitstel van betaling (zonder invorderingsrente)
 • De arbeidskorting gaat omhoog voor de midden- tot hogere inkomensgroepen
 • De AOW-leeftijd gaat met een maand omhoog naar 65 jaar en drie maanden
 • De ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft
 • De aftrekpost voor wie zorg heeft voor kinderen onder de 21 komt te vervallen
 • De fiscale aftrekbaarheid van kinderalimentatie komt te vervallen
 • De belastingrente wordt ook van toepassing op dividendbelasting
 • Het belastingvoordeel voor zuinige auto's wordt naar beneden bijgesteld
 • De 14 procents-bijtelling voor lease auto's wordt afgeschaft
 • Het fietsplan waarmee met fiscaal voordeel een fiets kon worden gekocht wordt afgeschaft
 • De mogelijkheid een belastingvrije schenking tot 100.000 euro te doen wordt niet verlengd
 • Het begrip eerste kind voor de kinderopvangtoeslag wordt aangepast en de maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang worden geïndexeerd
 • Van de twaalf kindregelingen verdwijnen er acht
 • De ontslagvergoeding voor oudere werknemers blijft bestaan
 • De leeftijd om in aanmerking te komen voor een werkbonus stijgt naar 61 jaar
 • Het uitstellen van het betalen van belasting over een ontslagvergoeding is niet langer mogelijk
 • De accijnzen op tabak en benzine gaan omhoog
 • Je ontvangt in 2015 minder vakantiegeld

Vind je info in onderstaande artikelen

Informatie over bovengenoemde onderwerpen en nog meer is uitgebreid te raadplegen in onderstaande artikelen. De inhoud van de artikelen is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie van de Belastingdienst en verschillende landelijke dagbladen. De lijst met artikelen zal gedurende het jaar nog verder worden aangevuld. Daarnaast is via andere specials informatie te raadplegen met betrekking tot de belasting in de jaren 2012, 2013 en 2014.

Specifieke belastingvragen

Heb je een vraag met betrekking tot jouw eigen situatie en kom je er met de algemene informatie niet uit? Wend je dan vooral tot de Belastingdienst. Deze is gratis en via Skype te bereiken en zij kunnen je ongetwijfeld verder helpen!
Belasting over vakantiegeld: hoeveel is het?

Belasting over vakantiegeld: hoeveel is het?

In mei wordt het vakantiegeld weer gestort. Het opgebouwde bedrag aan vakantiegeld staat vermeld op je loonstrookje, maar hoeveel belasting betaal je over je vakantiegeld? Toch wel handig om te weten.…
Ontslagvergoeding oudere werknemer blijft bestaan na 2015 nieuws uitgelicht

Ontslagvergoeding oudere werknemer blijft bestaan na 2015

Per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding zoals we deze al jaren kenden afgeschaft. In november 2013 werd bekend dat oudere werknemers hierbij worden ontzien. Tijdelijke werknemers van boven de 50 kunne…
Wonen in het buitenland en uitkering in 2015: AOW, WW, etc

Wonen in het buitenland en uitkering in 2015: AOW, WW, etc

Wanneer je in 2015 gaat emigreren of reeds in het buitenland woonachtig bent terwijl je ook een uitkering ontvangt zoals AOW, WAO, Anw of Kinderbijslag, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening m…
Belastingvoordeel alimentatie 2015 vervallen, wat te doen?

Belastingvoordeel alimentatie 2015 vervallen, wat te doen?

Wie gescheiden is en kinderen heeft die bij de de ex-partner wonen betaalt meestal alimentatie aan zijn of haar ex. Dit heet kinderalimentatie. Tot 2015 was alimentatie fiscaal aftrekbaar. De niet-ver…
Belastingrente 2015 en 2014: wat is het en hoeveel is het?

Belastingrente 2015 en 2014: wat is het en hoeveel is het?

Wanneer je je belastingaangifte in 2015 invult krijg je aan het einde een indicatie van hoeveel belasting je terugkrijgt en hoeveel je moet betalen. Daarbij wordt vermeld dat het gaat om een bedrag ex…
Koopkracht en belasting 2015: overzicht kabinetsplannen

Koopkracht en belasting 2015: overzicht kabinetsplannen

Op Prinsjesdag worden de kabinetsplannen met betrekking tot het volgende jaar bekend gemaakt. Hoe gaat het met de koopkracht? Wie worden het hardst getroffen door bezuinigen en worden de minima ontzie…
Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2015

Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2015

Na een wijzigingen in het systeem voor uitbetalen van de kinderopvangtoeslag in 2012 moet de toebedeling van de toeslag vanaf 2015 voor ouders eenvoudiger worden gemaakt. Waar nu belastinggeld wordt r…
Belastingaangifte doen verandert in 2015 nieuws uitgelicht

Belastingaangifte doen verandert in 2015

Aangifte inkomstenbelasting doen verandert in 2015 op een aantal punten ten opzichte van het vorige jaar. De meest in het oog springende wijziging heeft betrekking op de datum waarop de aangifte binne…
Minder belasting terug dan verwacht over 2014?

Minder belasting terug dan verwacht over 2014?

Het is elk jaar van te voren weer lastig in te schatten hoeveel belasting men terug krijgt of moet betalen. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting (vanaf 2015 in de maand maart) is het da…
Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2018

Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2018

Ontvang je in 2018 een erfenis dan moet je in veel gevallen erfbelasting betalen over dit bedrag. Wel geldt er een bedrag dat is vrijgesteld van erfbelasting. De hoogte van deze vrijstelling is afhank…
Wijzigingen kinderbijslag en kindgebonden budget 2014-2016 nieuws uitgelicht

Wijzigingen kinderbijslag en kindgebonden budget 2014-2016

De overheid gaat bezuinigen op de kinderbijslag. In totaal moet 800 miljoen euro bezuinigd worden op de financiële kindregelingen, waarvan bijna 650 miljoen euro op de kinderbijslag. Doel van de p…
Hoogte arbeidskorting in 2015 nieuws uitgelicht

Hoogte arbeidskorting in 2015

De arbeidskorting is een van de factoren die invloed hebben op de hoogte van je netto loon. Het betekent namelijk dat je werkgever minder hoeft in te houden op je bruto salaris. Hierdoor heb je uitein…
Schenkingsbelasting 2015: tarieven en vrijstellingen

Schenkingsbelasting 2015: tarieven en vrijstellingen

Wanneer je een schenking ontvangt in de vorm van een geldbedrag, dan moet je hierover schenkingsbelasting afdragen. Naast geld kan een schenking ook uit goederen bestaan, waarop hetzelfde principe van…
Huurtoeslag in 2015: hoogte en hoe aan te vragen

Huurtoeslag in 2015: hoogte en hoe aan te vragen

Wanneer je inkomen niet al te hoog is kan het elke keer weer een hele opgave zijn om aan het einde van de maand de huur op te brengen. De overheid biedt mensen met een laag inkomen de helpende hand to…
Ouderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkheden

Ouderschapsverlof in 2015: rechten en mogelijkheden

Lang niet alle ouders maken gebruik van hun recht op ouderschapsverlof. Soms is dit uit onwetendheid over de details van de regeling maar het kan ook zijn dat het financieel niets zal opleveren. Het o…
Belasting 2015: heffingskortingen, toeslagen en aftrekposten

Belasting 2015: heffingskortingen, toeslagen en aftrekposten

In 2015 kun je in de maanden januari en februari nog geen aangifte inkomstenbelasting doen. Dit kan pas vanaf 1 maart 2015, de datum die voorheen alleen gold voor het invullen van de belastingaangifte…
Belasting over spaargeld in 2015

Belasting over spaargeld in 2015

Belasting over spaargeld, ook wel vermogensbelasting of vermogensrendementsheffing genoemd, wordt door veel mensen gezien als de meest oneerlijke belasting. Je hebt over het geld dat nu je spaargeld i…
Minder vakantiegeld in 2015?

Minder vakantiegeld in 2015?

De meeste mensen krijgen in mei of juni hun vakantiegeld uitbetaald. De hoogte van het vakantiegeld kan in 2015 echter wat teleurstellend uitpakken. Dit heeft te maken met een voortzetting van dezelfd…
Gepubliceerd door Dessal op 22-12-2014, laatst gewijzigd op 03-11-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Belastingdienst - http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2015/veranderingen_2015/veranderingen_2015
Schrijf mee!