Dessal » Specials » Belasting 2014
Belasting, verzekering, hypotheek, erfenis, gezondheid, reis

Belasting 2014: toeslagen en aftrekposten

Belasting 2014: toeslagen en aftrekposten Vind je het ook moeilijk om door de bomen het bos nog te zien wanneer het de verschillende vormen van belasting betreft. Helaas wordt het er ook in 2014 niet eenvoudiger op. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 2013. Zo zijn uiteraard allerlei bedragen aangepast en zijn er wijzigingen optreden in bijvoorbeeld het belasten van zorgkosten. Op deze pagina vind je een overzicht van links naar artikelen die je meer informatie bieden over het betalen van belasting in 2014.

Wat verandert er in 2014 ten opzichte van 2013?

Op welke veranderingen kun je rekenen in 2014 en welke zaken moeten gedurende 2014 nog verder duidelijk worden? Een aantal van de aandachtspunten zijn de volgenden:
 • De arbeidskorting wordt in 2014 verhoogt
 • Het afschaffen van de zorgtoeslag per 2014 is van de baan
 • De zorgtoeslag zal in 2014 voor mensen met een laag inkomen waarschijnlijk stijgen
 • Er is veel discussie geweest over het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie, maar dit lijkt definitief van de baan
 • Het inkomensafhankelijke eigen risico in de zorg is ook van de baan
 • De maandelijkse zorgpremie kan in 2014 zakken
 • De huurtoeslag blijft nagenoeg hetzelfde als in 2013
 • De hypotheekrenteaftrek over bestaande hypotheken wordt in 2014 verlaagd
 • De inkomstenbelasting wordt in 2014 verhoogt
 • De mogelijkheid om het betalen van belasting over een ontslagvergoeding uit te stellen middels een stamrecht komt te vervallen
 • Specifieke zorgkosten zijn vanaf 2014 niet meer fiscaal aftrekbaar
 • De mogelijkheden op het gebied van stamrecht worden beperkt
 • De thuiskopieheffing op CD's, DVD's en mediadragers blijft in 2014 gehandhaafd
 • De hoogte van de fiscale aftrek voor reiskosten openbaar vervoer blijft gelijk
 • Het is het laatste jaar waarin het nog mogelijk is gebruik te maken van het Fietsplan

Nieuws: Belastingdienst maakt fout met kapitaalverzekering

Veel mensen die snel zijn met het invullen van hun belastingaangifte over 2014 komen voor een verrassing te staan: bij de vooringevulde aangifte heeft de Belastingdienst bij veel mensen aangevinkt dat zij een kapitaalverzekering (bijvoorbeeld een levensverzekering) hebben. Dit is in veel gevallen onterecht. De Belastingdienst gaat dit uit het vooringevulde aangifteprogramma halen. Wie dit handmatig doet voor de wijziging is doorgevoerd hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Vind je info in onderstaande artikelen

Informatie over deze onderwerpen en nog veel meer is te vinden in onderstaande artikelen. Deze zijn grotendeels gebaseerd op informatie van de Belastingdienst en landelijke dagbladen.
Belastingaangifte 2019: aftrekposten

Belastingaangifte 2019: aftrekposten

In 2020 doe je belastingaangifte over het jaar 2019. Veel mensen krijgen een brief van de Belastingdienst waar in staat dat zij voor 1 mei 2020 verplicht hun belastingaangifte moeten insturen. Heb je…
Zorgtoeslag stopgezet? Zo krijg je het terug

Zorgtoeslag stopgezet? Zo krijg je het terug

Is je zorgtoeslag stopgezet? Sinds een aantal jaar controleert de Belastingdienst nauwkeuriger of de zorgtoeslag wel terecht is toegekend en het recht op deze toeslag nog steeds actueel is. Dit geldt…
Huurtoeslag in 2014, hoeveel is het en hoe werkt het?

Huurtoeslag in 2014, hoeveel is het en hoe werkt het?

In Nederland ontvangen jaarlijks tussen de 1 en 1,5 miljoen mensen huurtoeslag. De huurtoeslag is de opvolger van de huursubsidie. Dankzij de huurtoeslag kunnen deze mensen beter rondkomen. In 2014 tr…
Tarief thuiskopieheffing 2018

Tarief thuiskopieheffing 2018

Om artiesten en auteurs te compenseren voor derving van inkomsten als gevolg van thuiskopiëren is de thuiskopieheffing in het leven geroepen. Aanvankelijk zou deze regeling per 1 januari 2013 worden a…
Fietsplan na 2014 afgeschaft: maak er nog snel gebruik van! nieuws uitgelicht

Fietsplan na 2014 afgeschaft: maak er nog snel gebruik van!

Via een fietsplan is het voor werknemers aantrekkelijk om goedkoop een fiets aan te schaffen. Deze fiets is namelijk fiscaal aftrekbaar waardoor je op een dure fiets al snel honderden euro's kunt besp…
Ontslagvergoeding 2019: belasting en mogelijkheden

Ontslagvergoeding 2019: belasting en mogelijkheden

De ontslagvergoeding of gouden handdruk is vaak een mooi bedrag, maar wordt een stuk minder mooi na aftrek van belasting. De overheid sluit bovendien steeds meer sluitroutes af voor hen die creatief w…
Fouten in voorlopige aanslag belasting 2014 nieuws uitgelicht

Fouten in voorlopige aanslag belasting 2014

Als je zelf een fout maakt bij je belastingaangifte dan kan dit je op een flinke boete komen te staan. De Belastingdienst lijkt echter zelf ook regelmatig niet op te letten, waardoor je als belastingb…
Belastingrente 2015 en 2014: wat is het en hoeveel is het?

Belastingrente 2015 en 2014: wat is het en hoeveel is het?

Wanneer je je belastingaangifte in 2015 invult krijg je aan het einde een indicatie van hoeveel belasting je terugkrijgt en hoeveel je moet betalen. Daarbij wordt vermeld dat het gaat om een bedrag ex…
Reclamebelasting en precariobelasting tarieven 2014

Reclamebelasting en precariobelasting tarieven 2014

Reclamebelasting en precariobelasting zijn een grote ergernis van winkeliers, vergelijkbaar met de vermogensrendementsheffing voor particulieren. Reclamebelasting is van toepassing op openbare aankond…
Maximale lening voor woning in 2014 omlaag nieuws uitgelicht

Maximale lening voor woning in 2014 omlaag

Wie in 2014 een huis wil kopen kan hiervoor minder geld lenen bij de bank dan in 2013. Dit geldt althans voor bepaalde inkomensgroepen. Dit blijkt uit de financieringslastpercentages die het Nationaal…
Aftrek specifieke zorgkosten in 2014 afgeschaft

Aftrek specifieke zorgkosten in 2014 afgeschaft

Bij je belastingopgave kun je specifieke zorgkosten opgeven. Het gaat om zorgkosten die niet vergoed worden. In 2014 verdwijnt de algemene fiscale aftrekpost voor zorgkosten die niet vergoed worden. D…
Wijzigingen kinderbijslag en kindgebonden budget 2014-2016 nieuws uitgelicht

Wijzigingen kinderbijslag en kindgebonden budget 2014-2016

De overheid gaat bezuinigen op de kinderbijslag. In totaal moet € 800 miljoen euro bezuinigd worden op de financiële kindregelingen, waarvan bijna € 650 miljoen euro op de kinderbijslag. Doel van de p…
Zorgtoeslag 2019, hoeveel is het en hoe werkt het?

Zorgtoeslag 2019, hoeveel is het en hoe werkt het?

Heb je een laag inkomen dan kun je in 2019 wellicht aanspraak maken op zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming vanuit de overheid om de zorgpremie te kunnen betalen. Om in 2019 zorgtoeslag te kunnen on…
Kinderopvangtoeslag 2018: aanvragen binnen drie maanden

Kinderopvangtoeslag 2018: aanvragen binnen drie maanden

Wanneer je als ouder gebruik maakt van kinderopvang dan kun je geld terug krijgen van de belasting in de vorm van kinderopvangtoeslag. Vroeger kon je dit per maand, kwartaal of jaar terugvragen, net w…
Verhoging inkomstenbelasting 2014: tarieven per schijf

Verhoging inkomstenbelasting 2014: tarieven per schijf

De inkomstenbelasting zal in 2014 voor de meeste mensen stijgen. Dit is het gevolg van afspraken die de VVD en PvdA gemaakt hebben om de begroting rond te krijgen. In ruil voor deze belastingverhoging…
Autobelasting (BPM en MRB) 2014: tarieven en wijzigingen

Autobelasting (BPM en MRB) 2014: tarieven en wijzigingen

In 2014 wijzigt een aantal zaken met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting oftewel de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Dit komt met name door de aanscherping van de CO2-grenze…
Beperking hypotheekrenteaftrek bestaande hypotheken in 2014

Beperking hypotheekrenteaftrek bestaande hypotheken in 2014

Dat de hypotheekrenteaftrek beperkt zou gaan worden zat er al een tijd aan te komen, maar lange tijd werd ervan uit gegaan dat dit alleen zou gelden voor nieuwe huizenkopers. Uit het regeerakkoord tus…
Inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg vanaf 2014

Inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg vanaf 2014

Het is de bedoeling dat vanaf 2014 niet alleen de zorgpremie inkomensafhankelijk wordt, maar ook het eigen risico. Dit eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voor zorg voordat de ve…
Kindgebonden budget 2014: aanvragen en hoeveel is het?

Kindgebonden budget 2014: aanvragen en hoeveel is het?

Door de gestegen kosten van het in stand houden van het kindgebonden budget is het bedrag dat de overheid hier in 2014 voor uittrekt aanmerkelijk minder dan het in voorgaande jaren geweest is. Vanaf 2…
Ouderschapsverlof in 2014: rechten en mogelijkheden

Ouderschapsverlof in 2014: rechten en mogelijkheden

Niet iedereen maakt gebruik van het bestaande recht op ouderschapsverlof. Een reden hiervoor kan zijn dat het financieel niets oplevert, maar het gebeurt soms ook uit onwetendheid over de details van…
Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2018

Erfbelasting: vrijstelling en tarief in 2018

Ontvang je in 2018 een erfenis dan moet je in veel gevallen erfbelasting betalen over dit bedrag. Wel geldt er een bedrag dat is vrijgesteld van erfbelasting. De hoogte van deze vrijstelling is afhank…
Minder belasting terug dan verwacht over 2014?

Minder belasting terug dan verwacht over 2014?

Het is elk jaar van te voren weer lastig in te schatten hoeveel belasting men terug krijgt of moet betalen. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting (vanaf 2015 in de maand maart) is het da…
Gepubliceerd door Dessal op 06-10-2013, laatst gewijzigd op 03-11-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Belastingdienst
Schrijf mee!